Teşhis ve Oral Diagnoz

Teşhis ve Oral Diagnoz

Başarılı bir oral tedavi yalnızca doğru teşhis ve planlama yapıldığında mümkündür. Dişlerin anatomisine ve anomalilere yönelik dişin yapısını, okluzyonunu, fonksiyonunu tedavi etmek ve iyileştirmek için planlama yapan diş hekimliği alanına oral diagnoz denir.

Doğru tedavi planı için ağız içi dokular, hastanın dış görünüşü, alışkanlıkları, sistemik hastalıkları, ailesel geçmişi, kullandığı ilaçlar sorgulanır ve teşhis için röntgenlerden yararlanılır. Hastanın genel sağlık durumu, genel tıp bilimleri ile ilgili sağlık sorunları, reçete edilen ilaçlar ve alerjik durumlar diş hekiminin ilaç seçimini ve müdahalesini değiştirebilecek faktörlerdir. Diş hekimliğinde en önemli yardımcı tanı tekniklerinden biri radyolojik incelemeler. Dental radyolojide kullanılan radyografiler ağız içi ve ağız dışı olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir.

Röntgen nedir, neden ihtiyaç duyulur?

Röntgen, diş hekiminin diş ara yüzlerindeki, dolgu altlarındaki çürüklerin tespitinde, dişlerin kemik desteklerinin değerlendirilmesinde ve diş köklerinin enfeksiyon açısından kontrol edilmesinde kullanılır.

Bazı erken diş çürükleri ağızdan görülmez, bunları röntgenler ile teşhis etmek mümkündür. Röntgen yardımıyla yapılan muayene, çürüklerin büyümeden tedavi edilmesini sağlayarak zaman ve paradan tasarruf sağlar. Aynı zamanda röntgenler çocuklarda daimi dişlerde eksik olup olmadığının kontrolünü sağlar, dişlerin ne zaman süreceği hakkında bilgi verir. Bazı durumlarda röntgenler çene eklemlerinin muayenesinde de kullanılabilir.

Ne tür röntgenler mevcuttur?

Diş hekimliğinde tanıda kullanılan çeşitli röntgenler mevcuttur. Bazıları bir veya iki diş ve köklerini gösterirken, bazıları ise tüm çeneyi gösterebilir.

Periapikal denilen röntgenler bir dişin kök durumunu ve diş üzerinde daha keskin, temiz görüntü elde edilmesinde kullanılır. Bu röntgenler en çok kanal tedavisi sırasında tercih edilir.

Panoramik röntgen, tüm çeneyi ve eklemi gösterir. Dişlerin pozisyonu, çocuklarda sürme durumu, generalize kemik desteği vb. oluşumları gösterir. İki boyutlu olan panoramik röntgen detaylı görüntü veremese de hastanın genel muayenesi sırasında alınması rutindir ve tanıda yardımcıdır.

Bilgisayarlı tomografi denilen 3 boyutlu sistemler, seçilen bölgede milimetrik kesitler yaratarak çok daha detaylı bilgi edinmemizi sağlar. Özellikle implant cerrahileri öncesi kemik desteğini ve anatomik oluşumların yerlerini tespit etme de kullanılır. Aynı zamanda iki boyutlu filmlerin tıkandığı her durumda kullanılabilmektedir.

Hamileyken röntgen çekilir mi?

Hamileseniz veya hamilelik şüpheniz varsa bunu diş hekiminize bildiriniz. Hamilelik sırasında çok ciddi bir durum oluşmadıkça genelde röntgen çekilmez.

Çekilmesi zorunluysa ilk ve son trimester yerine orta trimesterde (3-6 ay arası) çekilebilir ve kurşun önlüklerle korunur.

Ne sıklıkla röntgen çekilmelidir?

Eğer daha önce hiç röntgen çekilmedi iseniz veya daha önceki röntgenlerinize ulaşılamıyorsa  muhtemelen yeni bir panoramik röntgen istenilecektir.

Böylece genel ağız durumunuz değerlendirilir ve gözle görünmeyen problemlerin saptanmasına yardımcı olur. Daha sonrasında kişinin çürük geçmişine, yaşına, oral hijyenine göre değişen durumlarla 6 ay ile 2 yıl arasında tekrar röntgen istenebilir. 

Röntgen tehlikeli midir?

Diş röntgeninden alınan radyasyon miktarı son derece küçüktür. Topraktaki mineraller de dahil olmak üzere doğal kaynaklardan ve genel çevremizden aldığımız radyasyon miktarı diş röntgeninden alınan radyasyondan kat ve kat daha azdır.

Modern teknikler ve ekipmanlar ile riskler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. Yine de gereksiz röntgen kullanımından kaçınmaya diş hekiminiz her zaman özen gösterecektir.

Comments are closed.